War Child
War Child
WEB

War Child arbetar för att förbättra livet för hundratusentals barn drabbade av krig. De hjälper barnen att bearbeta sina traumatiska upplevelser, att bygga upp deras självförtroende och att åter våga lita på andra människor. Jag hjälpte War Child att kommunicera detta med en uppdaterad hemsida.