Microsoft: Volymlicenser


Microsoft
VOLYMLICENSER

Microsoft hade ett problem med att väldigt få förstod deras erbjudande med Volymlicenser. Det gällde även deras återförsäljare och till och med personal på Microsoft, då deras befintliga säljmaterial var alldeles för komplicerat. Vårt uppdrag var att förenkla och göra så att alla förstår. Vi använde ett enkelt, mänskligt språk till skillnad mot det befintliga branshspråket med många förkortningar och facktermer. Resultatet blev en broschyr som sedan ofta användes internt som ett bra kommunikations exempel.