Mats Gustafson


Mats Gustafson
rocks

Till Mats utställning på Galleri Charlotte Lund gjorde jag och Anders Wester utställningskatalogen, som senare efterfrågats från världens alla hörn. Känslan i katalogen förstärktes med några vackra dikter av Gunnar Ekelöfs om stenar.