Eurocard


Eurocard
identitet & Annonser

Till Eurocard gjorde jag år 2000 en helt ny grafisk identitet, som till stor del används än idag. Men även ett nytt kommunikationskoncept vars huvuduppgift var att inspirera till ”ett ansvarsfullt kreditutnyttjande”. Möjligheten att när som helst kunna göra önskade inköp, även dagen före lön, blev det kreativa fordonet.
Vi gjorde också några specifika ”helgannonser” till bland annat jul, pingst, påsk, och första maj.
Belönad med Guldäggsdiplom.Vi gjorde några specifika ”helgannonser” till bland annat pingst, påsk, jul och andra helger. Här är några exempel…