Proventus


Proventus
IDENTITY & WEB

Proventus har alltid varit en oberoende investerare, verksamt inom mindre utvecklade delar av kapitalmarknaden. De har utmanat konventioner i branschen och därför skulle heller inte webben vara traditionell för verksamheten.
Proventus – ordet – betyder avkastning eller skörd. Det kan också tolkas som ökning eller tillväxt. En ledtråd till varför vi på webben använder naturen som ett stödjande element. Utöver web har vi även utarbetat ett nytt designprogram.